piatok 13. októbra 2017

SR: Akčný plán informatizácie
Koniec noseniu niektorých  výpisov na úrady, rozbeh online platieb za služby štátu aj mobilné elektronické identifikačné karty (eID) nahrádzajúce klasické občianske preukazy.  

Výsledkom Akčného plánu informatizácie verejnej správy má byť implementácia  kľúčových projektov informatizácie ako aj riešenia konkrétnych 25 životných situácií v živote občanov, ktoré budú úrady schopné riešiť plne automatizovane podľa princípu jedenkrát a dosť.

V krátkom čase sa zlepšia tri aktivity v oblasti služieb: výpis z registra trestov, z obchodného registra a z listu vlastníctva. V rámci princípu jedenkrát a dosť bude eliminovaná povinnosť ľudí nosiť výpisy po úradoch, úradník si dokáže tieto informácie vytiahnuť zo systémov a nebude obťažovať občana ich predkladaním. Tieto služby by mali byť spustené už v priebehu budúceho roka, tak isto ako postupne online platby štátu a eID v mobile. Jednotlivé životné situácie sa budú riešiť postupne v rámci napĺňania akčného plánu v nasledujúcich rokoch.

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh by mala  o akčnom pláne rokovať v prvej polovici novembra.