utorok 31. októbra 2017

Aktuálne: Začína elektronické žrebovanie hodnotiteľov pre eurofondy
Od utorka 31. októbra vstupujú do platnosti ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov. Hodnotitelia projektov sa budú musieť žrebovať elektronicky.

Hodnotiteľov začlenia do skupín podľa odbornosti a projekty budú môcť hodnotiť aj odborníci zo zahraničia. „Hodnotitelia musia spĺňať preddefinované štandardy a k jednotlivým projektom ich priradí elektronický systém, podobne ako je to na súdoch. Výsledné hodnotiace hárky, rovnako ako zoznamy hodnotiteľov, budú zverejňované. V prípade vedecko-výskumných projektov a projektov zavádzajúcich inovácie nad 10 miliónov eur bude povinne zavedené hodnotenie skupinou expertov“, uviedol Peter Pellegrini.

Zároveň vzniká interný výbor pre predchádzanie vzniku neoprávnených záväzkov. Ten podľa Pellegriniho umožní reagovať rýchlejšie v prípade problémov. Výbor bude môcť odporučiť pozastavenie čerpania eurofondov, či odporučiť nepodpisovať zmluvy. Oddnes tiež budú musieť byť zverejňované všetky pripravované národné projekty. Zjednoduší sa administrácia projektov a prijímatelia budú môcť automatizovane nahrávať účtovné doklady v strojovo spracovateľnej podobe zo svojich účtovných informačných systémov priamo do informačného systému riadenia eurofondov ITMS 2014+.

Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenie implementácie eurofondov obsahuje 36 konkrétnych opatrení. Schválila ho vláda a pozitívne ho hodnotí aj Európska komisia. Na jeho príprave spolupracoval úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu aj s mimovládnymi organizáciami, medzi nimi aj s Nadáciou Zastavme korupciu.