piatok 3. novembra 2017

EU: Sexuálne obťažovanie je neprípustné

Európsky parlament odsúdil všetky formy sexuálneho násilia ako aj tolerovanie fyzického či psychického obťažovania a zdôraznil nutnosť potrestania páchateľov. 

Podľa správy Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) z roku 2014 o násilí páchanom na ženách zažila každá tretia žena v dospelosti fyzické alebo sexuálne násilie. Až 55% žien v EÚ bolo sexuálne obťažovaných a 32% všetkých obetí v EÚ uviedlo, že tohto obťažovania sa dopustil ich nadriadený, kolega alebo zákazník. Sexuálnemu obťažovaniu bolo v povolaniach, ktoré si vyžadujú určitú kvalifikáciu alebo na pozíciách vo vrcholovom manažmente vystavených 75% žien, v sektore služieb to bolo 61% žien.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení zopakovali Európskej komisii výzvu z roku 2014, aby za účelom ochrany žien a dievčat pred násilím - vrátane sexuálneho obťažovania a zneužívania - pripravila úniovú stratégiu a legislatívny návrh so záväznými nástrojmi. Súčasťou boja proti sexuálnemu obťažovaniu by mali byť informačné kampane a riešenie problémov nedostatočného nahlasovania  a sociálnej stigmatizácie. Politici by mali ísť zodpovedne príkladom pri predchádzaní a boji proti sexuálnemu obťažovaniu v parlamentoch aj mimo nich.

S kybernetickým obťažovaním sa v EÚ stretlo 20% mladých žien (vo veku od 18 do 29 rokov), pričom každá desiata žena bola vystavená sexuálnemu obťažovaniu alebo prenasledovaná prostredníctvom nových technológií.