utorok 31. októbra 2017

URBAN-E: V Bratislave pribudne 55 elektronabíjacích staníc 
V rámci medzinárodného projektu bude v  hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska - v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave - postavená sieť 167 elektronabíjacích staníc.  

URBAN-E prispeje k rozvoju elektromobility vo veľkých európskych mestách, k jej prepojeniu na iné druhy dopravy a tiež k  znižovaniu znečistenia ovzdušia. Na projekt s rozpočtom takmer 4,5 milióna eur poskytne Európska komisia spolufinancovanie formou grantu vo výške 3,8 milióna eur. Na Slovensku sa doň spoločne zapojili Hlavné mesto SR Bratislava, Západoslovenská energetika, a.s.  a kuriérska spoločnosť GO4, s.r.o. a v Bratislave vybudujú 55 elektronabíjacích staníc.

Európska komisia v júli 2017 udelila projektu URBAN-E grant v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí. Na projekte  spolupracujú hlavné mestá Ľubľana, Záhreb a Bratislava, so spoločnosťami Západoslovenská energetika (Slovensko), PETROL (Slovinsko), Slovinskými železnicami, a dopravcami GoOpti (Slovinsko, Chorvátsko) a GO4 (Slovensko). Hlavným koordinátorom projektu je spoločnosť PETROL (Slovinsko). Ukončený by mal byť v decembri 2020.