štvrtok 2. novembra 2017

Voľby do VÚC: Informácie telefonicky

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásených na 4. novembra 2017 zriadilo  MV SR pre obyvateľov Slovenskej republiky informačnú telefonickú linku.  

Zamestnanci ministerstva  vnútra budú opäť poskytovať informácie týkajúce sa voličov, ich práv, povinností, organizačného zabezpečenia volieb a podobne prostredníctvom špeciálnej telefonickej linky. Fungovať bude od 30. októbra  2017 do 3. novembra 2017, a to v pracovných dňoch v čase od 7.00  do 15.30 hodiny a v deň volieb dňa 4. novembra 2017 od 7.00  do 22.00 hodiny na telefónnych číslach 02/4859 2312 a 02/4859 2313.

Uvedená informačná linka je určená výlučne pre občanov a nebudú na nej poskytované informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám ani obciam.