pondelok 30. októbra 2017

e-Mail: Najzraniteľnejšia časť IT 
Až 60% malých a stredne veľkých spoločností (SMB) sa môže dostať do vážnych problémov v prípade výpadku elektronickej pošty na viac ako 4 hodiny. 

Podľa výsledkov prieskumu medzi českými a slovenskými SMB spoločnosťami v septembri 2017 je v IT oblasti pre SMB najväčší dopyt (až 72%) po komunikačných riešeniach, pričom kľúčovou je pracovná komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty. Ak by došlo k výpadku mailovej infraštruktúry, viac ako polovica SMB by pocítila vážne nedostatky už po 4 hodinách a po 24 hodinách by tieto nedostatky pocítili takmer všetky firmy. Zaistenie bezpečnej komunikácie je dnes pre firmy väčšou prioritou než napríklad zaistenie integrity siete. Viac sa obávajú mailových útokov než webových, o čom svedčí aj fakt, že najväčšie výzvy pre chod komunikačnej infraštruktúry v SMB predstavujú spamy a vírusová nákaza. Popri zaistení bezpečnosti sa v oblasti komunikácie stále viac rieši aj používateľský komfort vyjadrený dopytom po riešeniach groupware.

Hlavné zistenia:
- Partneri Kerio majú najväčší záujem o riešenia na komunikáciu (72%), zaistenie integrity siete (53%), groupware (36%) a filtrovanie webových stránok (33%).
- V oblasti pracovnej komunikácie preferujú SMB firmy najviac e-mail (100%), telefonický kontakt (58%) a osobné stretnutie (21%); četovanie a sociálne siete iba 8%, resp. 3%.
- Firmy najviac riešia spamy (76%), vírusy (70%) a používateľský komfort (32%).
- Vážne problémy v dôsledku výpadku mailového servera by do 1 hodiny postihlo 13%, do 4 hodín 60% a do 24 hodín 97% podnikov.