piatok 3. novembra 2017

Radíme: Ako predísť krádeži dát cez Wi-Fi

Výskumníci tvrdia, že až 41% zariadení Android je náchylných na varianty systému KRACK. Najzraniteľnejšie sú Linuxové systémy. 

Aj zariadenia OpenBSD, MediaTek a Linksys boli označené za zraniteľné. Na ich ochranu, nielen kým budú odstránené chyby na všetkých zariadeniach, odporúčajú odborníci z Trend Micro:
- Pravidelne aktualizovať Wi-Fi router a firmware hardvéru, kedykoľvek je to možné; alternatívne prepnite na eternetové / káblové pripojenie aspoň dovtedy, kým nebudú chyby odstránené.
- Nakonfigurovať identifikátor sady služieb (SSID) tak, aby ste minimalizovali možnosť  pripojenia ostatných používateľov do vašej Wi-Fi siete.
- Povoliť firewallu, aby do zariadenia pridal ďalšiu vrstvu zabezpečenia používať privátnu sieť (VPN), najmä pri vzdialenom prístupe k podnikovým aktivitám.

Tým najzákladnejším pravidlom je nepovoliť žiadnej neznámej aplikácii, aby vo vašom smart zariadení čokoľvek zmenila. Rovnako  neotvárať podozrivé prílohy emailov alebo neznáme odkazy. Ďalej je potrebné zavárať vyskakovacie okná, ktoré žiadajú, aby ste na niečo klikli a následne je dobré sa raz za čas pozrieť, či stránka, ktorú spúšťate, nabieha ako zabezpečená a že má certifikát podpísaný certifikačnou autoritou. Zjednodušene to znamená, že url stránky sa začína písmenami https a že písmena nie sú preškrtnuté. Aj tak je však potrebné premýšľať nad dôveryhodnosťou stránky. Predovšetkým, ak viete, že budete zadávať heslá, údaje k vášmu účtu a podobné citlivé údaje.