utorok 3. októbra 2017

Bankrot: Kvôli neplatiacim zákazníkom 
Meškajúce platby od zákazníkov, prípadne aj úplne nedobytné pohľadávky, automaticky vyúsťujú do straty zisku spoločností a obáv, že zbankrotujú.

Takýto kolobeh je bežnou súčasťou života podnikateľských subjektov na Slovensku. Podľa štúdie European Payment Practices 2017 až 23% zákazníkov u nás platí za tovary či služby neskoro a 4% nezaplatia vôbec. Dôsledkom meškajúcich či neuhradených faktúr je tak hrozba straty zisku spoločností. Podľa prieskumu skupiny EOS viac ako polovica slovenských podnikateľských subjektov stráca kvôli nedisciplinovaným zákazníkom svoje príjmy a až 11% sa bojí o svoje prežitie.

Vďaka službám inkasných spoločností (40% spoločností si podľa prieskumu najíma firmy, ktoré sa venujú inkasu pohľadávok) dochádza k návratu likvidity. Podľa European Payment Practices 2017 sa 6% obratu spoločností ročne vracia prostredníctvom inkasa pohľadávok. Profesionálny manažment pohľadávok tak udržiava firmám ich peňažný tok a dovoľuje im venovať sa naplno svojej hlavnej podnikateľskej činnosti.

Prieskum European Payment Practices (Európske platobné postupy) zrealizoval Kantar TNS na jar 2017 medzi 3.200 spoločnosťami v 16 európskych štátoch (po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska a Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka). Vykonala sa analýza názorov odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur a priemerne 180 zamestnancov.