štvrtok 5. októbra 2017

Zálohujeme: NAS server 
Predstavuje krabičku pripojenú k sieti alebo k internetu, na ktorú je možné ukladať dáta. Pripojením k sieti vzniká možnosť ukladať dáta z viacerých počítačov, dokonca naraz a zároveň možnosť prístupu k dátam odkiaľkoľvek zo sveta pomocou internetu.

Často sa NAS označuje za súkromný cloud, pretože poskytuje podobné možnosti, ale dáta sú u používateľa v byte alebo v kancelárii, nie v dátovom centre na Aljaške. Pevných diskov je možné použiť viac a nastaviť pomocou prehľadného a rýchleho sprievodcu zálohovaním tak, aby v prípade fyzického poškodenia alebo zlyhania jedného z nich došlo nielen k upozorneniu majiteľa na tento problém, ale hlavne aby boli dáta v poriadku. NAS umožňuje aj prehrávanie filmov rovno na televízor, zdieľanie tlačiarne alebo zapojenie monitorovacieho kamerového systému.

Výhody:
- Možnosť prístupu odkiaľkoľvek zo sveta.
- Veľká kapacita, ktorú je možné rozširovať.
- Prístup pre viac počítačov a mobilných zariadení.

Nevýhody:
- Vyššie vstupné náklady.
- Potreba základných IT znalostí na zapojenie.
- V prípade výpadku elektrickej energie nedostupné.