štvrtok 5. októbra 2017

SR: Dve tretiny Slovákov si privyrábajú 
Až dve tretiny (66%) Slovákov v produktívnom veku si aspoň niekedy privyrábajú na brigádach, alebo majú vedľajší pracovný pomer. 

Podľa prieskumu, ktorý si v agentúre Ipsos Marketing nechala spracovať skupina KRUK, si najčastejšie na brigádach privyrábajú ľudia vo veku 18 až 26 rokov (58% respondentov) a vo veku 27 až 35 rokov (51%). Absolútna väčšina opytovaných volí skôr formu nárazovej, príležitostnej brigády. Pravidelne si privyrábajú o niečo viac muži (17% oproti 15% žien), pri príležitostných brigádach sa pomer prakticky vyrovnáva (50% žien oproti 51% mužov). Brigády sú pravidelné pre viac než pätinu (21%) obyvateľov Žilinského kraja, najmenej ľudí (11%) si pravidelne privyrobí v Trnavskom kraji, kde si však zároveň najviac (58%) ľudí privyrába príležitostne.

Spolovice ide o nárazové brigády, veľmi časté sú však aj vedľajšie pracovné pomery formou dohody o vykonaní práce, napríklad roznos novín či letákov alebo rôzne sezónne práce. Hlavným dôvodom je získanie financií na pokrytie základných životných potrieb (30% respondentov s vedľajším príjmom). Nasledujú zárobky učené na koníčky a rôzne voľnočasové aktivity (19%) a brigády s cieľom splácať dlhy (17%). Na základné životné potreby si privyrábajú skôr ženy (32% oproti 27% mužov), v prípade brigád na financovanie koníčkov je pomer medzi ženami a mužmi opačný (15% žien oproti 24% mužov). Ďalší príjem na základné životné potreby vyhľadávajú najviac obyvatelia Nitrianskeho kraja (43%), najmenej ľudia z Bratislavského kraja (21%).

Typický mesačný zárobok sa pohybuje do 40 eur (37%), viac než tretina (34%) brigádnikov si privyrába 41 až 120 eur. Rozhodujúcimi faktormi pri voľbe brigády sú najmä výška mzdy (33% brigádnikov) a náplň práce (27%). Ženy výrazne priorizujú mzdu (41%), zatiaľčo muži skôr náplň práce (26%). Obsah práce zaujíma aj predovšetkým ľudí starších ako 45 rokov, vysokoškolákov a obyvateľov Bratislavy. Ľudia s vyšším vzdelaním si najčastejšie privyrábajú na zábavu, menej vzdelaní ľudia predovšetkým na životné potreby. Vzdelanejší ľudia a ľudia nad 45 rokov volia hlavne vedľajší pracovný pomer, mladší ľudia zas nárazové brigády.