utorok 3. októbra 2017

EU: Mesiac kybernetickej bezpečnosti
Kampaň únie European Cyber Security Month (ECSM) sa snaží o zmenu vnímania bezpečnostných hrozieb formou propagácie informačnej bezpečnosti, vzdelávania, zdieľania dobrých praktík a súťaží. 

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti prebieha tradične v mesiaci október a je organizovaný Európskou agentúrou pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie DG CONNECT a ich partnermi. Cieľom Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti je:
- budovanie všeobecného povedomia o kybernetickej bezpečnosti, ktoré je jednou z priorít identifikovaných v Stratégii kybernetickej bezpečnosti Európskej únie,
- budovanie povedomia v oblasti sieťovej a informačnej bezpečnosti (NIS – network and information security), ktorou sa zaoberá návrh direktívy NIS,
- propagácia bezpečného používania internetu všetkými používateľmi,
- vybudovať zoznam úspešných aktivít zvyšovania bezpečnostného povedomia prostredníctvom ECSM,
- zahrnutie relevantných inštitúcií,
- vzbudenie záujmu národných médií vďaka európskemu a globálnemu rozmeru projektu,
- zvýšiť záujem o informačnú bezpečnosť prostredníctvom politickej a mediálnej koordinácie.

Hlavným mottom je Kybernetická bezpečnosť je spoločnou zodpovednosťou! Zastavte sa. Premýšľajte. Pripojte sa. (STOP.THINK.CONNECT). Počas 5. ročníka ECSM bude každý týždeň venovaný špecifickej téme z informačnej bezpečnosti:
1. týždeň: školenia pre zamestnancov z oblasti kybernetickej bezpečnosti,
2. týždeň: vytváranie kultúry kybernetickej bezpečnosti v pracovnom prostredí,
3. týždeň: programátorský týždeň,
4. týždeň: priblíženie Cloud riešení verejnosti,
5. týždeň: jednotný digitálny trh (Digital Single Market).

V priebehu októbra sa v Európe uskutoční približne 300 aktivít zodpovedajúcich týmto cieľom, pričom bolo oznámená nová Cena Horizon. Cena s názvom Bezproblémová autentifikácia pre všetkých je dotovaná sumou štyri milióny eur a bude udelená inovátorom, ktorí prispievajú k vynaliezaniu bezpečných, cenovo prístupných a dostupných autentifikačných metód pre každého.