pondelok 2. októbra 2017

Roaming: Prvé leto v EÚ bez poplatkov 
Podľa výsledkov bleskového prieskumu Eurobarometra veľká väčšina Európanov vie o výhodách bezplatného roamingu.  

Zrušenia roamingových poplatkov si uvedomuje až 71% Európanov a 72% si myslí, že z ich odstránenia budú mať oni  alebo niekto, koho poznajú, prospech. Miera informovanosti je ešte vyššia u občanov, ktorí už po 15. júni v zahraničí boli (86%). Prieskum ukazuje aj to, že podiel dovolenkárov používajúcich mobilné  dátové služby v roamingu tak často ako doma sa zdvojnásobil u tých, ktorí vycestovali po 15. júni 2017 (31%) v porovnaní s tými, ktorí cestovali ešte pred týmto dátumom (15%).

Roamingové poplatky boli v EÚ zrušené od 15. júna 2017. Spotrebitelia tak môžu využívať  mobilné služby pri zahraničných cestách  po únii za domáce ceny. Významne vzrástol prenos dát - v porovnaní s letom 2016 ide o niekoľkonásobný nárast (3 až 6-násobný). V dôsledku zrušenia roamingových poplatkov klesá aj obmedzovanie používania mobilu v zahraničí - po 15.júni 2017 si svoj mobil  vyplo 12% dovolenkárov v porovnaní s 20% pred 15. júnom.

Na Slovensku bolo o zrušení roamingových poplatkov dobre informovaných až 78% opýtaných a 65% sa domnieva, že z tohto zrušenia budú mať osoh oni alebo niekto, koho poznajú.