piatok 6. októbra 2017

e-Schránka: Rozhodnutie do minúty
Počet podaní spracovávaných portálom slovensko.sk neustále rastie. Kým v januári spracoval portál 312 tisíc transakcií, v júni to už bolo 635 tisíc. A počet transakcií za september prekročil číslo 1,44 milióna. To predstavuje nárast oproti augustu (954.565 správ) o viac ako 50%. 

Počas mimoriadnych odstávok od 16. septembra bola tak zabezpečená čiastočná optimalizácia na diskovom poli, aby rozloženie zaťaženia na diskové skupiny bolo rovnomerné. V ďalšom kroku sa na portáli priorizovali spracovania jednotlivých prichádzajúcich požiadaviek. Prednostne sa spracovávajú požiadavky na potvrdenie doručenky, následne sprístupnenie rozhodnutia v schránke, po nich požiadavky občanov i podnikateľov a nakoniec požiadavky na odosielanie rozhodnutí orgánov verejnej moci. Koncom septembra bola dočasne posilnená aj infraštruktúra internými diskovými kapacitami dodávateľa, ktorý má na starosti podporu hardvérových komponentov v majetku NASES.

V priebehu posledných dní drvivá väčšina rozhodnutí aj v čase pracovných špičiek príde používateľom do jednej minúty od potvrdenia doručenky. Ak sa doručenie rozhodnutia oneskorí, ide pravdepodobne o individuálny problém používateľa a odporúča sa kontaktovať kontaktné centrum na +421 2 35 803 083, kde operátori pomôžu vyriešiť individuálne problémy.

Ak by nastala hypotetická situácia, že adresát elektronickej správy z objektívnych príčin zmeškal lehotu, pretože si nemohol úradnú správu prevziať a oboznámiť sa s jej obsahom, môže prostredníctvom slovensko.sk podať návrh na neúčinnosť doručovania. Orgán verejnej moci v takomto prípade po schválení zašle rozhodnutie opätovne.