piatok 6. októbra 2017

EU: Luxembursko musí od Amazonu vymáhať daňové zvýhodnenie 
Európska komisia dospela k záveru, že Luxembursko poskytovalo neoprávnené daňové výhody spoločnosti Amazon v hodnote približne 250 mil. EUR. Podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ to bolo nezákonné. 

Vyšetrovanie začalo ešte v októbri 2014.  Záväzné daňové stanovisko vydané Luxemburskom v roku 2003, ktorého platnosť bola predĺžená v roku 2011, viedlo k neoprávnenému zníženiu dane zaplatenej spoločnosťou Amazon v Luxembursku. Amazon tak mohol presunúť veľkú väčšinu ziskov zo spoločnosti, ktorá patrí do skupiny Amazon a podlieha dani v Luxembursku (Amazon EU) na spoločnosť, ktorá dani nepodlieha (Amazon Europe Holding Technologies). Osobitne sa v záväznom daňovom stanovisku schválila platba licenčného poplatku spoločnosťou Amazon EU v prospech Amazon Europe Holding Technologies, čím sa výrazne znížil zdaniteľný zisk Amazon EU.

Výška licenčných poplatkov schválených záväzným daňovým stanoviskom bola navýšená a nezodpovedala ekonomickej realite. Na základe toho Európska komisia dospela k záveru, že záväzným daňovým stanoviskom sa spoločnosti Amazon poskytla selektívna ekonomická výhoda tým, že sa skupine umožnilo platiť nižšie dane v porovnaní s inými spoločnosťami, ktoré podliehajú rovnakým vnútroštátnym daňovým pravidlám. V dôsledku tohto stanoviska sa Amazon vyhol zdaneniu takmer troch štvrtín zisku z celkového predaja, ktorý zrealizoval v EÚ.

Luxemburské daňové orgány musia teraz na základe metodiky stanovenej v rozhodnutí určiť presnú sumu nezaplatenej dane v Luxembursku.