pondelok 13. novembra 2017

SR: Mzda v septembri 2017

V septembri 2017 v porovnaní so septembrom 2016 vzrástla zamestnanosť najviac v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,7%. V priemysle a v doprave a skladovaní vzrástla zhodne o 3,1%, vo veľkoobchode o 2,9%, v maloobchode o 2,3% a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,7%. Znížila sa len vo vybraných trhových službách o 0,8%. 

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v septembri 2017 oproti septembru 2016 najviac v maloobchode o 7,2% (674 eur). V doprave a skladovaní sa zvýšila o 6,8% (912 eur), v priemysle o 4,4% (1017 eur), vybraných trhových službách o 3,1% (890 eur) a vo veľkoobchode o 2,5% (892 eur). V informačných a komunikačných činnostiach ale klesla o 2,8% (1621 eur).
Priemerná reálna mesačná mzda medziročne vzrástla najviac v maloobchode o 5,6%, v doprave a skladovaní o 5,1%, v priemysle o 2,8%, vo vybraných trhových službách o 1,5% a vo veľkoobchode o 0,9%. Nižšia bola len v informačných a komunikačných činnostiach o 4,3%.
Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v maloobchode o 6,4%, doprave a skladovaní o 6,1%, priemysle o 3,6%, vo veľkoobchode o 3% a vybraných trhových službách o 2,9%. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 4,6%.

V priemere za deväť mesiacov roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 3,9%, doprave a skladovaní o 3,6%, maloobchode o 3,3%, priemysle o 2,9%, vo veľkoobchode o 2,6% a vo vybraných trhových službách o 2,4%. Mzda sa zvýšila v maloobchode o 7,5% (670 eur), doprave a skladovaní o 7,3% (895 eur), priemysle o 4,7% (1 017 eur), vo veľkoobchode o 4,1% (890 eur) a vybraných trhových službách o 4% (885 eur). Znížila sa len v informačných a komunikačných činnostiach o 3,5% (1665 eur).