pondelok 13. novembra 2017

On-line: Ľudské práva a ich ochrana

Podľa štatistík je až 50%  svetovej populácie v súčasnosti  pripojená k internetu a tento podiel sa neustále zvyšuje. Keďže on-line svet zohráva stále dôležitejšiu úlohu v životoch mnohých ľudí, predstavuje priestor, v ktorom by mali byť prirodzene chránené ľudské práva.

Práve v digitálnom svete ale bývajú ľudské práva naopak často poškodzované. S cieľom zmeniť tento stav Rada Európy podpísala dohodu s technologickými spoločnosťami, v ktorej sa spoločne zaviazali podporovať otvorený a bezpečný internet. Dohodu ako prví podpísali Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Kaspersky Lab Microsoft, Orange a Telefónica. Svoju súčinnosť pri dodržiavaní a podporovaní záväzku prisľúbilo aj ďalších 6 technologických asociácií: Computer & Communications Industry Association (CCIA), DIGITAL EUROPE, European Digital SME Alliance, European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO), GSMA a Global Network Initiative (GNI).

Dohoda je jednou z priorít stratégie Rady Európy pre kontrolu internetu Internet Governance Strategy for the period 2016-2019, ktorá sa zameriava na ochranu internetových používateľov prostredníctvom presadzovania princípov demokracie v on-line prostredí a zabezpečení ochrany ľudských práv na internete. Všetci partneri a podporovatelia dohody (ktorá je otvorená) sa zaviazali spolupracovať v niekoľkých kľúčových oblastiach: ochrana detí pred sexuálnym obťažovaním a zneužívaním, sloboda prejavu v on-line prostredí, právo na súkromie a ochranu osobných údajov, vzdelávanie k demokratickému občianstvu, rodová rovnosť v on-line prostredí, boj proti počítačovej kriminalite (kyberzločinu) a terorizmu, kultúra a digitalizácia.