streda 15. novembra 2017

e-Government: Informatizácia verejnej správy

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh schválila osem kľúčových dokumentov na zabezpečenie projektov informatizácie verejnej správy. Vytvára tak predpoklady pre riešenia 25 životných situácií, ktoré budú úrady schopné riešiť automaticky podľa princípu jedenkrát a dosť.  

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ponúka rezortom nástroje na vytvorenie a poskytovanie jednotlivých služieb eGovernmentu pre občanov na úrovni 21 storočia. Ide napríklad o automatické nastavenie životných situácií a implementačný prístup orientovaný na klienta, vyhľadávanie a navigáciu koncových používateľov služieb verejnej správy, ale aj verejne avizované možnosti realizácie platieb za služby VS, či rozvoj ultra rýchlej konektivity a ďalší rozvoj komunikačnej infraštruktúry v Slovenskej republike.

V poňatí odbornej verejnosti ide o tri balíky riešení:
„Lepšie dáta“ a „Lepšie služby“ zamerané na zvyšovanie úžitkovej hodnoty služieb pre občanov a podnikateľov a zvyšovanie otvorenosti a dôveryhodnosti verejnej správy.
„Zdieľané služby (hybridného) vládneho cloudu” zamerané na zvyšovanie efektívnosti fungovania verejnej správy.
„Prierezové aktivity“ na zabezpečenie lepšieho riadenia a realizácie cieľov informatizácie z pohľadu legislatívy, ochrany osobných údajov, informačnej a kybernetickej bezpečnosti, prístupu k službám eGovernmentu (vysokorýchlostný internet /dátová konektivita), digitálnej inklúzie, komunikácie.

Prehľad schválených dokumentov
Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy (2017 – 2020)
Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy v cloude
Strategická priorita: Otvorené údaje
Strategická priorita: Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou
Strategická priorita: Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov
Koncepcia riadenia informatizácie
Aktualizovaná metodika projektového riadeniaStrategická priorita: Komunikačná infraštruktúra