utorok 14. novembra 2017

SR: Nová verzia virtuálnej registračnej pokladnice

Virtuálna registračná pokladnica (VRP), ktorú v súčasnosti využíva približne 30.000 podnikateľov, prešla ďalšou úpravou. Finančná správa nasadila novú verziu tejto bezplatnej služby so zmenami, ktoré majú uľahčiť prácu.  

V novej verzii VRP je sprístupnený balík reportov, ktoré žiadali používatelia. Základný report obsahuje prehľad pokladničných a iných dokladov (vklad, výber, neplatný doklad). Rozšírený report obsahuje tiež prehľad položiek na pokladničných dokladoch. Podnikatelia budú mať k dispozícii aj report predaja - predané položky katalógu s rozpisom DPH, množstvom a sumou. Report pokladníc zahŕňa sumárny prehľad za zvolené VRP podnikateľa s obratmi a rozpisom typov platidiel. A report prihlásení zasa obsahuje zoznam prihlásení z jednotlivých zariadení na VRP a ich úspešný alebo neúspešný výsledok.

Novinkou je ďalej presná identifikácia riadku a chyby pri importe. Pri chybne vyplnenej položke v katalógu tovarov a služieb sa vypíše riadok, v ktorom omyl vznikol. Import zoznamu tovaru alebo služieb sa zároveň rozšíril o možnosť importu vo formáte xlsx. Zmenou je tiež vytlačenie dokladu „výber“. V prípade mobilnej aplikácie bude možné využitie čítačky QR kódov pri „vrátenej položke“ na urýchlenie vyhľadávania dokladu. Pri vrátení alebo reklamácii tovaru stačí v aplikácii VRP naskenovať QR kód z pokladničného dokladu, na ktorom bol evidovaný a daný tovar vybrať. Všetkým používateľom VRP sa budú tiež zobrazovať informačné oznamy o nedostupnosti aplikácie, technické informácie či novinky z oblasti legislatívy. Oznamy si podnikateľ nájde v schránke správ.

Bezplatná aplikácia VRP je prístupná online na portáli finančnej správy. Základným predpokladom je internetové pripojenie používateľa. VRP je možné používať cez klasický stolový počítač, notebook alebo smartfón ako mobilnú aplikáciu. Od septembra 2017 sa už zrušil mesačný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom VRP.