streda 15. novembra 2017

e-Služby: Slovenskí lekárnici sú pripravení

V sobotu 11. novembra 2017 sa uskutočnilo 30. zasadnutie najvyššieho orgánu Slovenskej lekárnickej komory - Snemu. Delegáti hodnotili aj elektronické projekty. 

K pripravenosti lekárnikov na e-zdravie Alena Chytilová uviedla: „Lekárnici pripravení sú, splnili si všetky povinnosti, ktoré boli doteraz od nich požadované, avšak vzhľadom k zásadným zmenám, ktoré e-zdravie prinesie, logicky vzniká istá obava, či bude možné v novom roku spustiť jeho ostrú prevádzku. Zároveň lekárnici očakávajú, že budú mať prístup k celej farmakoterapii pacienta, v zmysle pripomienky SLeK, ktorú už MZ SR v legislatívnom procese akceptovalo.“ Tento postoj podporila aj Miroslava Snopková: „Lekárnici pripravení sú a čakajú na ďalšie pokyny z NCZI. Myslím, že e-zdravie bude možné spustiť v novom roku, ale určite sa v úvode vyskytne dosť aplikačných nedokonalostí, keďže v lekárňach zatiaľ nemáme testovacie prostredie systému ako celku. Najväčší prínos pre pacienta vidíme v možnosti farmaceuta nahliadnuť do celej farmakoterapie pacienta. Ten, ako odborník na lieky, bude vedieť posúdiť prípadné interakcie, či duplicity liekov.“ 

Potvrdzuje to aj záujem pacientov o kľúčový osvetový projekt SLeK – Interakcie liekov. Za tri mesiace fungovania internetovej aplikácie sa v nej zaregistrovalo 1.622 pacientov, z ktorých si 152 dohodlo termín konzultácie v niektorej z pripojených lekární. Farmaceuti v projekte zatiaľ identifikovali 2.141 interakcií liekov. Výsledky ďalšieho projektu SLeK – Nedostupné lieky, ktorý  sa realizoval v spolupráci s AIFP a AOPP, boli základným argumentom pre zásadnú novelizáciu zákona o liekoch a aj vďaka aktivite lekárnikov sa dostupnosť liekov v SR výrazne zlepšila. Kým októbri 2016 bolo zaznamenaných 3.986 hlásení o nedostupných liekoch, v marci tohto roku to bolo iba 1.295 a v máji už len 18 hlásení.