utorok 27. marca 2018

EKS: Vyše 85.000 kontraktov

Podľa portálu Elektronický kontraktačný systém (EKS) vstupná cena doteraz zrealizovaných kontraktov bola vyše 1,21 miliardy eur a konečná zmluvná cena 1,007 miliardy eur. Doterajšie úspory tak predstavujú vyše 210 miliónov eur.

Elektronické trhovisko bolo zriadené 1. júla 2014 a v plnej prevádzke funguje od 1. februára 2015. Cez elektronické trhovisko povinne nakupujú štát, obec, vyšší územný celok aj organizácie, ktoré sú nimi zriadené či majetkovo prepojené. Za uplynulé tri roky pribúdali do EKS viaceré nové funkcie. Od 1. marca 2018 je to možnosť predkladať spolu s cenovou ponukou aj vlastný návrh plnenia. Objednávatelia získali možnosť vyžadovať od dodávateľov aj konkrétny návrh plnenia, ktorý sa po zazmluvnení zákazky s víťazným dodávateľom stane súčasťou zmluvy zverejňovanej aj v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

Okrem elektronického trhoviska pribudnú ďalšie dva nástroje: dynamický nákupný systém, ktorý má zabezpečiť, aby sa do verejných súťaží mohlo zapojiť čo najviac dodávateľov a elektronická podpora procesov, teda poskytovanie informácií, vysvetľovanie či publikovanie dobrej praxe.