streda 28. marca 2018

slovensko.sk: Pokuta vyše 225 tisíc eur

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) si uplatňuje ďalšie sankcie voči dodávateľovi služieb za spomalenie prevádzky. V prvých týždňoch septembra 2017 došlo k oneskoreným doručovaním rozhodnutí po potvrdení doručenky používateľmi. 

Prevádzkovateľ Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk, konzorcium spoločností SWAN a GlobalTel bude musieť štátu najnovšie uhradiť sankciu vo výške 225.543 eur bez DPH. O jej udelení sa rozhodlo na zasadnutí 20. marca 2018 po tom, čo sa nepodarilo preukázať, že k problémom nedošlo zavinením dodávateľa. „Veríme, že v budúcnosti nevzniknú dôvody na uplatnenie ďalších sankcií a systém bude fungovať bez toho, aby používatelia pocítili akýkoľvek nekomfort. V prípade ťažkostí spôsobených dodávateľom si však budeme dôsledne uplatňovať nároky vyplývajúce z prevádzkovej zmluvy“, uviedol Lukáš Sojka, generálny riaditeľ NASES.

Po zmene vedenia agentúry v októbri 2017 ide už o piatu sankciu udelenú dodávateľovi systému. NASES si doteraz uplatnil sankcie v celkovej výške 271.403,41 eur bez DPH. Spolu tak dodávateľ za svoje pochybenia v roku 2017 vyplatí štátu 496.946,41 eur bez DPH.