pondelok 26. marca 2018

Europass: Ľahší prístup na európsky pracovný trh

Europass uľahčuje zamestnávateľom v celej Európe ľahšie pochopiť odborné zručnosti a schopnosti žiadateľov o zamestnanie. Aktualizácia digitálnej verzie bude prístupnejšia. 

Europass je štandardizovaná koncepcia profesijných dokumentov, akým je napr. životopis, ktorá uľahčuje pochopenie kompetencií a kvalifikácií v rámci celej EÚ. Tým sa každoročne uľahčí odchod za prácou, školou, či za dobrovoľníckymi aktivitami asi milión Európanom. Od roku 2005 na bolo webe Europassu zaznamenaných viac ako 126 miliónov návštev a bolo vytvorených asi 60 miliónov životopisov. Vďaka tomu je Europass jednou z najznámejších iniciatív EÚ. Zámerom aktualizácie je zjednodušiť prístup k Europassu aj pre telesne postihnutých. Zabezpečiť by to mali rôzne technické úpravy na platforme.

V súčasnosti portfólio Europassu pozostáva z piatich dokumentov: životopis, jazyk, pas, sekcia pre certifikáty, sekcia pre diplom a mobilita. Po úprave legislatívy by mala pribudnúť nová funkcia, tzv. e-portfólio, ktoré by zahŕňalo všetky informácie o konkrétnej osobe na jednom mieste. Proces prijímania sa uľahčí vďaka jednoduchému prístupu k informáciám o uchádzačoch v systéme, ktorý zvýši transparentnosť a prehľad v kompetenciách a kvalifikáciách v celej Európe. Internetová platforma počíta aj s ochranou údajov.

Po formálnom odsúhlasení v parlamente potrebujú nové prvky dostať zelenú od  Rady Európskej únie. Rozhodnutie nadobudne platnosť 20 dní po zverejnení v oficiálnom vestníku.