pondelok 26. marca 2018

Smart City: Voda a odpad

Po manažmente dopravy a digitalizácii verejnej správy mesta prichádza v druhom kole na rad manažment vody a odpadu. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil ďalšie dve výzvy na podporu experimentálneho vývoja a inovácií.

Obe výzvy v druhom kole sú spoločné so súkromnými partnermi. Pri výzve na tému manažment odpadov sa ÚPVII spojil so spoločnosťou Parzlich s. r. o. – členom holdingovej skupiny NWT (New World Technologies USA) a pri výzve k manažmentu vôd spolupracuje so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou – členom francúzskej nadnárodnej skupiny Veolia a s Priemyselným inovačným klastrom, ktorý združuje lídrov slovenského priemyslu. Obe dohody o partnerstve sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Výzvy sú určené pre malých a stredných podnikateľov s preukázateľnou históriou v oblasti inovácií, ktoré využijú grant na finalizáciu svojich riešení. Výsledkom podporeného projektu teda nebude len tzv. nultý prototyp, ale aj jeho zavedenie a otestovanie v podmienkach konkrétneho slovenského mesta. Transparentnosť výberu podporených projektov zaručujú aj medzinárodní hodnotitelia, pričom osobitne sa bude hodnotiť ekonomické a technické riešenie.

Prihlasovacie termíny:Manažment odpadov – do 30.4.2018, 14:00 hod.Manažment vôd – do 30.4. 2018, 14:00 hod.