pondelok 26. marca 2018

SR: Najvyšší výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka

Zhubný nádor kolorekta je na Slovensku druhým najčastejším zhubným nádorom - vo výskyte aj v počte úmrtí na toto ochorenie. Počet novozistených prípadov stále stúpa a odhad pre rok 2018 je 5.004 nových prípadov.  

Rakovine hrubého čreva sa pritom dá predísť prevenciou a ak sa zistí včas, je dobre liečiteľná. Podľa pacientskej organizácie Europacolon je  zarážajúce, že napriek tomuto alarmujúcemu stavu Slovensko stále nemá národný skríningový program! Žiaľ, až 25% pacientov s kolorektálnym karcinómom je diagnostikovaných v štádiu metastatického ochorenia, s päťročným prežívaním predstavujúcim 10%. Úmrtnosť pacientov zostáva alarmujúca.

Liečba kolorektálneho karcinómu (KRK) závisí od umiestnenia nádoru, jeho veľkosti, prítomnosti metastáz, celkového stavu pacienta, veku a ďalších faktorov. Je to ale najlepšie liečiteľný typ rakoviny tráviaceho systému. Vo všeobecnosti sa používa chirurgická liečba, rádioterapia, konvenčná chemoterapia a cielená terapia. Za hlavné príčiny poklesu úmrtnosti pacientov liečených v 1. a 2. línii v posledných 15 rokoch sa považuje zavedenie nových chemoterapeutík, biologickej terapie, personalizovaný prístup pri výbere jednotlivých liečebných možností a tiež zavedenie multidisciplinárneho prístupu k liečbe.

V roku 2016 bola v EÚ zaregistrovaná nová chemoterapeutická liečba s dokázanou účinnosťou, so zlepšením celkového prežívania a oddialením progresie ochorenia u pacientov v pokročilých (tretia, štvrtá) líniách metastatického kolorektálneho karcinómu, ktorí sú už často rezistentní na predchádzajúcu chemoterapiu. Pacientom v 3. a 4. Línii môže priniesť zníženie rizika úmrtia o 32% a zníženie rizika progresie ochorenia o 52%! Vďaka perorálnemu podávaniu pacienti môžu užívať liečbu v pohodlí domova. V r. 2018 bude však na Slovensku podliehať prehodnocovaniu žiadosti o úhradu z verejného zdravotného poistenia.