streda 28. marca 2018

SR: Kvalita vody

Aj tento rok odhalili kontroly nevyhovujúcu pitnú vodu v súkromných studniach na Slovensku. Bezplatné kontroly pri príležitosti Svetového dňa vody boli zamerané na prítomnosť dusičnanov a dusitanov, ktoré sú v nadmernom množstve zdraviu škodlivé.  

Úrady verejného zdravotníctva SR minulý týždeň v laboratóriách preverili 317 vzoriek, z ktorých 77 nevyhovelo, a to v ukazovateli dusičnany 74 a dusitany 3 vzorky. Ale ani vyhovujúce výsledky v týchto ukazovateľoch nie sú dostatočné na preukázanie, či je voda z individuálneho zdroja pitná a zdravotne bezpečná. „Je potrebné vykonať analýzu ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru", upozorňuje hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Kvalitu vody zo studne môže spoľahlivo potvrdiť len analýza v akreditovanom laboratóriu. Odber vzorky pitnej vody na rozbor si môže v niektorých prípadoch urobiť majiteľ studne aj sám, musí však rešpektovať pravidlá hygienikov, ktorí ho poučia a poskytnú mu aj vlastné špeciálne vzorkovnice. Rozbory vody by sa podľa hygienikov mali robiť raz či dva razy ročne (v rôznom ročnom období). Ak sa kvalita vody v studni minimálne tri roky nezmenila, interval vyšetrení je možné predĺžiť. Mimoriadne rozbory je vhodné vykonať napríklad po záplavách a po opravách a čistení studní.