utorok 27. marca 2018

Upozorňujeme: Nezabudnite si vymeniť certifikát

Od januára je elektronická komunikácia s finančnou správou povinná pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a tiež ich zástupcov. Ak stále využívate občiansky preukaz s čipom, potrebujete platný certifikát.  

Na elektronickú komunikáciu je najskôr potrebné registrovať sa na portáli finančnej správy. Právnické osoby (konateľ alebo ním splnomocnená osoba), ktoré nie sú stále zaregistrované, tak musia spraviť okamžite. Registruje sa osoba (teda konateľ alebo ním splnomocnená osoba), nie samotná spoločnosť. Potrebujete na to elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis, keďže po 1. januári 2018 už právnické osoby nemôžu s daňovým úradom uzatvárať tzv. dohodu o elektronickom doručovaní. V eID je potrebné mať preinštalovaný platný certifikát vydaný po 1. novembri 2017. Dovtedy platné certifikáty boli Ministerstvom vnútra SR zneplatnené. Výmenu je možné realizovať v klientskych centrách okresných úradov aj v oddeleniach vydávania dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru (OR PZ).

Po registrácii je ešte potrebné elektronicky požiadať o autorizáciu – teda pridelenie prístupových práv k dátam daňového subjektu (konkrétnej spoločnosti). Autorizácia správcom dane trvá približne 3 dni. Samozrejme, v prípade väčšieho počtu žiadostí o autorizácie to môže trvať aj dlhšie, preto finančná správa odporúča vybaviť nevyhnutné kroky okamžite.

Fyzické osoby podnikatelia budú povinne komunikovať s finančnou správou až od 1. júla 2018. Informácie o elektronickej komunikácii sú dostupné na portáli finančnej správy v časti Registrácia a autorizácia pomocou eID karty.