štvrtok 29. marca 2018

Veda: Podpora spolupráce Slovenska a Nemecka

Slovenskí diplomanti, doktorandi, postdoktorandi aj vedci, ktorí realizujú vedecké projekty v Nemecku, môžu získať od januára 2019 príspevok na cestovné a pobyt v tejto krajine. Platí to recipročne aj pre nemeckých výskumníkov pracujúcich na Slovensku.

Táto forma podpory sa bude realizovať ako spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a SRN. Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. V rámci neho sú financované iba cestovné a pobytové náklady účastníkov spoločného projektu pri pracovných cestách do Nemecka, resp. na Slovensko; základné financovanie projektu musí byť zabezpečené z iných zdrojov.

Žiadosť o príspevok je potrebné podať do 30. júna 2018, pričom samotné financovanie sa začne realizovať od 1. januára 2019. Podrobné informácie sú zverejnené na webe ministerstva školstva.