streda 6. júna 2018

e-Bezpečnosť: Rodičia a deti online

Kto ovplyvňuje správanie online a kto zohráva kľúčovú úlohu v prevencii pred kybernetickými hrozbami?

Odpovede hľadali Kaspersky Lab a internetová poradňa pre mladých IPčko. Prieskum sa uskutočnil vo februári tohto roka medzi mladými vo veku 12 – 16 rokov a ich rodičmi zo Slovenskej a Českej republiky. Výsledky ukazujú, že rodičia majú reálny obraz o online aktivitách svojich detí, vrátane tých rizikových. Z prieskumu však tiež vyplynulo, že až 40 % slovenských tínedžerov má pocit, že im rodičia nevenujú dostatočnú pozornosť a 41 % z nich je presvedčených, že im rodičia vôbec nerozumejú. Táto skutočnosť je obzvlášť znepokojujúca vzhľadom na fakt, že aj tu platí – čím väčšia je dôvera a vzťah medzi rodičmi a deťmi, tým menej rizikovo sa správajú online, upozorňujú autori prieskumu.
     
Slovenskí a českí tínedžeri trávia na internete v priemere takmer tri hodiny denne, pričom väčšina aktivít pokrýva komunikáciu najmä prostredníctvom sociálnych médií. Podľa prieskumu takmer 90 % mladých Slovákov má profil na sociálnej sieti, pričom až 64 % z nich sa tu zaregistrovalo skôr ako dosiahli povolenú vekovú hranicu 12 rokov. Až 52 % mladých ľudí komunikuje s ľuďmi, ktorých pozná iba online a 12 % s nimi hovorí o citlivých, často aj intímnych záležitostiach.
     
Rodičia strávia na internete denne v priemere o 76 minút menej ako ich deti. Spôsob, akým sa správajú vo virtuálnom svete, je tiež odlišný. Online aktivity rodičov nie sú také rôznorodé, najmä pokiaľ ide o sociálne interakcie. Práve to môže byť podľa autorov prieskumu dôvod, prečo rodičia prehliadajú niektoré potenciálne kybernetické hrozby, ktorým sú ich deti vystavené. Nedostatok pozornosti a pochopenia zo strany rodičov môže viesť k nadmernému využívaniu internetu, kde sa mladí používatelia cítia lepšie pochopení.