piatok 8. júna 2018

Upozorňujeme: Zatopené autá

Silné búrky, ktoré spôsobili lokálne záplavy, ovplyvnia aj trh s ojazdenými autami. V inzerátoch sa začnú objavovať aj autá, ktoré boli zatopené. 

V moderných vozidlách plných elektronickej výbavy a rôznych bezpečnostných systémov je pochopiteľne zvýšená náchylnosť k poruchám, najmä po zaplavení veľkým množstvom vody a bahna. Takýto zásah do elektroniky môže mať za následok výpadok systému fungovania vozidla a ohroziť priamo aj život posádky. Riziko kúpy takýchto vozidiel po lokálnych záplavách na západnom Slovensku v súčasnosti výrazne vzrástlo. Autobazáre tak zvyšujú bezpečnosť výkupu vozidiel a sprísňujú kontroly vykupovaných áut.

„Výdavky na opravu môžu prevýšiť aj cenu samotného vozidla. Po zatopení vozidla by mala byť vymenená kompletná elektroinštalácia, diely motorovej sústavy a často aj znehodnotené časti interiéru ako sú sedadlá, čo znamená náklady aj niekoľko tisíc eur", uviedla Karolína Topolová. „Starostlivo preverujeme, kde sa s vozidlom jazdilo. Oveľa detailnejšie kontrolujeme, či napríklad nie je bahno v rôznych ťažko prístupných miestach, napríklad pod čalúnením dverí. Často býva aj za tesnením okolo dverí alebo pod palubnou doskou. Veľa napovie tiež väčšia miera korózie pod kobercom v batožinovom priestore, alebo určitý špecifický zápach po povodni."

Profesionálni predajcovia sa zaplaveným autám vyhýbajú. Zároveň musia podľa nového zákona uvádzať v inzercii VIN vozidla, na základe ktorého si záujemcovia môžu ojazdené vozidlo preveriť. Avšak súkromní predajcovia VIN číslo udávať nemusia, čo aj využívajú. Zabraňujú tak zákazníkom, aby si mohli auto sami skontrolovať. Očakáva sa teda, že tak ako aj po iných povodniach, budú zatopené vozidlá ponúkať hlavne individuálni predajcovia. Kupujúci by preto mali byť v tejto dobe obozretní a k nákupu auta by mali pristupovať zodpovedne. V kúpnej zmluve by rozhodne mali požadovať ustanovenie o tom, že auto nebolo zatopené, aby v rámci reklamácie mohli žiadať finančnú kompenzáciu.