pondelok 4. júna 2018

Novinka: OverSi

Víťazom súťaže Vymysli lepšiu budúcnosť o najlepší nový názov pre Centrálnu správu referenčných údajov (CSRÚ) sa stal vysokoškolák Peter Poráč s návrhom OverSi. Portál bude v budúcnosti dostupný na adrese https://oversi.gov.sk.

Centrálna správa referenčných údajov bude najdôležitejším technickým, a hlavne systémovým riešením v boji proti byrokracii a pri zavádzaní zásady Jedenkrát a dosť. Tento systém budú tisícky úradníkov každodenne používať pri získavaní výpisov a overovaní si údajov v spoločných registroch. Jeho dôležitosť sa bude stupňovať s tým, ako sa budú do registrov postupne pripájať jeden rezort za druhým.

Nový názov OverSi zvíťazil z viac ako 20 prihlásených návrhov. Súťaže bola určená pre žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl do 26 rokov. Cenou pre víťaza je účasť na zahraničnej pracovnej ceste s podpredsedom vlády. Bude ňou konferencia na vysokej úrovni o eurofondoch po roku 2020, ktorá sa bude konať 7. a 8. júna t.r. v bulharskej Sofii.