pondelok 4. júna 2018

GDPR: Domény .sk sú aktualizované

Registrátori, ktorí spoločne spravujú prakticky 100% všetkých domén .sk, k začiatku účinnosti Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) podpísali dodatok k registrátorskej zmluve s SK-NIC, správcom domény najvyššej úrovne .sk.

Spoločnosť SK-NIC prijala a spracovala dodatky od niekoľkých tisícov registrátorov domén .sk, medzi ktorými sú zastúpené významné úrady, verejnoprávne
inštitúcie, súkromné firmy, banky, až po malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Každý subjekt pôsobiaci ako registrátor domén je zároveň v zmysle GDPR sprostredkovateľom. A každý sprostredkovateľ, teda aj registrátor musí mať podpísaný dodatok k registrátorskej zmluve tak, ako ho vyžaduje legislatíva GDPR. Jeho nepodpísanie principiálne vedie k vypovedaniu Registrátorskej zmluvy. Funkčnosti domén .sk zaregistrovaných pod takýmito registrátormi sa však tento krok nedotýka, keďže SK-NIC zabezpečuje pre takéto prípady funkciu registrátora.

Pre registrátorov bolo v spolupráci s právnickou kanceláriou TaylorWessing zorganizované aj špecializované školenie k GDPR. Úpravy v pravidlách pre registráciu domén aj samotný dodatok bol zverejnený na verejné pripomienkové konanie. Hlasovanie Komisie pre správu národnej domény .sk o zmenách súvisiacich s GDPR skončilo už po druhý raz v tomto roku skoro jednomyseľným schválením prakticky všetkými členmi komisie - iba jeden člen sa zdržal.