pondelok 4. júna 2018

USA: Slovenská krajanská komunita

Slovenská delegácia MZV SR sa 2. júna 2018 v New Yorku stretla s mladými Slovákmi, ktorí úspešne podnikajú v USA a aktívne budujú krajanskú platformu novej generácie. Svoje nápady, inovácie a riešenia tu prezentovali aj podnikatelia z oblasti IT bezpečnosti, marketingu, smart cities riešení a virtuálnej reality.

Networkingové stretnutie v Bohemian National Hall organizoval zastupiteľský úrad SR vo Washingtone so skupinou The Slovak Professionals in New York. Skupina vznikla v roku 2001, aktívne komunikuje a organizuje stretnutia s cieľom pomáhať členom s profesionálnou kariérou v USA získavaním nových kontaktov a zapájaním do spoločenského života. Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone priebežne komunikuje so slovenskými profesionálmi žijúcimi v USA, aby ich zapojil do aktivít so Slovenskom. Vzniká tak moderná komunikačná platforma s účasťou vedcov, podnikateľov, finančníkov a umelcov na udržiavanie kultúrnej a jazykovej identity krajanov a zároveň generuje potenciál na podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska.

Z iniciatívy veľvyslanca SR v USA Petra Kmeca vznikla  v roku 2016 aj Slovak American Business and Innovation Council (SABIC) – platforma súkromného a verejného sektora na podporu obchodných a investičných bilaterálnych aktivít a rozvoj startupového ekosystému na Slovensku. Ďalšia nezisková organizácia so sídlom v USA, Slovak American Foundation dlhodobo podporuje výmenné vzdelávacie programy, inovácie, startupy a podnikanie v SR.