štvrtok 7. júna 2018

Trend: Osobných bankrotov na Slovensku pribúda

V máji 2018 zbankrotovalo až 1390 obyvateľov Slovenska, čo je historicky najväčší počet osobných bankrotov v jednom mesiaci.
     
Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) za päť mesiacov tohto roka bolo na Slovensku vyhlásených už 5254 osobných bankrotov, čo je viac, než za celý minulý rok s 5239 osobnými bankrotmi.
Podstatnou príčinou rastu je vlaňajšia legislatívna úprava, ktorá proces oddlženia formou osobného bankrotu výrazne zjednodušila. Závažnejšie však je, že najviac dlžníkov, ktorí vyhlásili osobný bankrot, je vo veku 40 až 49 rokov a tesne ich nasledujú 30 až 39-roční dlžníci. Ľudia v tomto veku by mohli vo svojom produktívnom živote využiť osobný bankrot pri nezmenenej právnej úprave na oddlženie ešte raz.

V máji 2018 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 372, najmenej v Bratislavskom kraji – 78. Oddlženie formou konkurzu si zvolilo 1380 dlžníkov (99,28 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 10 dlžníkov (0,72 %). Miera uspokojenia sa pohybovala od 30 %  do 100 %. Až 95,11 % osobných bankrotov bolo vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 4,89 % ich bolo vyhlásených na majetok podnikajúcich fyzických osôb. Z celkového počtu osobných bankrotov v máji 2018 ich pripadalo 844 na mužov (60,72 %) a 546 na ženy (39,28 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s 261 osobnými bankrotmi boli muži vo veku 40 – 49 rokov; v tom istom vekovom rozhraní bolo aj najviac žien - so 190 osobnými bankrotmi.

Oddlženie formou osobného bankrotu je na Slovensku možné od roku 2006. Od tohto obdobia až do konca mája 2018 bolo vyhlásených celkom 13.411 osobných bankrotov.