pondelok 8. októbra 2018

EU: Jednoduchší systém DPH

Európsky parlament podporil komisiou predložený návrh reformy predpisov týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty. Poslanci navrhli niekoľko zmien, vrátane zavedenia maximálnej sadzby DPH.

Parlament hlasoval o dvoch legislatívnych návrhoch, ktoré sú súčasťou väčšieho balíka opatrení zameraných na reformu systému DPH a sprehľadnenie cezhraničných pravidiel. Cieľom prvej smernice je uľahčiť najmä malým a stredným podnikom obchodovanie na jednotnom trhu a znížiť rozsah podvodov s DPH. Druhá smernica by mala viesť k vytvoreniu jednotnejšieho systému sadzieb DPH.
Poslanci zároveň navrhli zavedenie maximálnej sadzby DPH na úrovni 25%, ustanovenie mechanizmov na riešenie sporov, zriadenie systému automatickej notifikácie zmien v pravidlách týkajúcich sa DPH v rôznych členských štátoch a spustenie informačného portálu, ktorý by poskytoval rýchle a presné informácie o sadzbách DPH naprieč EÚ.

Parlamentom schválenými zmenami sa teraz bude zaoberať Rada (ministrov) EÚ, ktorá musí rozhodnúť o konečnom znení novej legislatívy. Podľa nedávnej štúdie členské štáty prichádzajú pri cezhraničných podvodoch s DPH až o 50 mld. eur.