utorok 9. októbra 2018

Novinka: Slovenská batériová aliancia

Nová aliancia je impulzom pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akadémiou a finančnými inštitúciami s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom reťazci batérií v Európe. Môže prispieť aj k širšej ambícii Slovenska rozvinúť svoj potenciál do regionálneho inovačného údolia, takzvaného Danube Valley. 

Štvrtá priemyselná revolúcia zásadným spôsobom mení priemysel. Výsledkom sú nové technológie a inovatívne ekosystémy. Batérie – ako strategická technológia pre prechod na čisté energetické systémy a čistú mobilitu – predstavujú jej neodmysliteľnú súčasť.
Slovensko, líder vo výrobe automobilov na obyvateľa, si uvedomuje nevyhnutnosť kráčať s uvedenými trendami a spoluurčovať ich. Ide o dlhodobú konkurencieschopnosť a ďalšie pracovné miesta.   

Hodnota trhu s batériami sa odhaduje na 250 miliárd EUR ročne od roku 2025 a Európska únia si nemôže dovoliť závislosť od ázijských trhov, ktoré už pochopili kľúčový význam batérií. Pod strechou Európskej batériovej aliancie (EBA) – združujúcej približne 120 priemyselných hráčov a inovátorov – preto podniká zásadné kroky smerom k masovej produkcii batérií v Európe. Predpokladá sa úzka spolupráca aj so slovenskou alianciou.

Účastníci inauguračného stretnutia vyjadrili odhodlanie napredovať v danej oblasti a využiť platformu Slovenskej batériovej aliancie na vzájomné prepájanie sa a mobilizovanie zdrojov – aby sa na Slovensku etabloval inovatívny a konkurencieschopný batériový ekosystém, ktorý posilní rodiaci sa batériový ekosystém Európskej únie.