štvrtok 11. októbra 2018

SR: Osobný bankrot v 3. štvrťroku

Od júla do konca septembra t.r. bolo na Slovensku vyhlásených 1.940 nových osobných bankrotov. Ide o vysoký nárast tak voči predchádzajúcemu štvrťroku, ako aj voči predchádzajúcemu roku.

V treťom kvartáli sa prejavili pozitívne účinky novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktoré zjednodušila proces osobného bankrotu. Za celý rok do konca septembra zbankrotovalo celkom 2.775 obyvateľov Slovenska. „Úprava zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. marca 2017, výrazným spôsobom zmenila podmienky a spôsob oddlženia platobne neschopných fyzických osôb, čo sa najvýraznejšie prejavuje v medziročnom porovnaní. Kým pred rokom v 3. štvrťroku zbankrotovalo iba 181 ľudí, v rovnakom období tohto roka je to desaťnásobne viac", upresňuje Jana Marková. Novela sprístupnila osobný bankrot väčšiemu okruhu ľudí. Kým pred novelou o oddlženie mohli požiadať iba občania, po novele tak môžu urobiť aj občania – podnikatelia.

Oddlženie formou konkurzu v treťom štvrťroku 2017 využilo 1.l922 občanov Slovenska, možnosť splátkového kalendára si zvolilo 18 dlžníkov. Z celkového počtu osobných bankrotov v 3. štvrťroku pripadalo 1215 na mužov a 725 na ženy. Z pohľadu veku tvoria najväčšiu skupinu dlžníkov so 605 osobnými bankrotmi tvoria ľudia vo veku 40 až 49 rokov. Takmer osem percent dlžníkov má vysokoškolské vzdelanie. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 514 a Žilinskom kraji – 382 a najmenej v Nitrianskom a Trnavskom kraji – v oboch rovnako 132.