utorok 9. októbra 2018

On-line: Rezervácia návštevy v Sociálnej poisťovni

Termín návštevy sociálnej poisťovne si môžete vopred dohodnúť už aj cez internet - zatiaľ v najväčšej pobočke na Slovensku v Bratislave a vo všetkých jej pracoviskách. Do konca roku 2018 by to malo fungovať pre všetky pobočky Sociálnej poisťovne na Slovensku.

Termín návštevy v pobočke Bratislava je možné objednať si cez webovú stránku www.socpoist.sk v časti Objednajte si termín návštevy v pobočke. Používateľ si prostredníctvom jednoduchej aplikácie vyberie agendu, ktorú potrebuje vybaviť. Následne zadá názov svojej obce (trvalé bydlisko) a systém mu ponúkne najbližšie pracoviská, ktoré môže navštíviť. Po zadaní dátumu a presného času systém vygeneruje potvrdenie termínu návštevy a meno pracovníka, ktorý bude s poistencom danú vec riešiť. Súčasťou rezervačného systému je aj poučenie, ktoré doklady si treba priniesť.
   
Rezervačný systém možno využiť na spísanie žiadosti o všetky druhy dôchodkov, riešenie dlhu poistenca a zamestnávateľa, zamestnania a práce SZČO v EÚ a jej povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Zavedenie rezervácie termínu návštevy nijako neobmedzuje možnosť navštíviť pobočku osobne bez vopred dohodnutého termínu. Neohlásení poistenci budú vybavovaní priebežne podľa poradia, ako prichádzajú. Tak ako doteraz, v platnosti zostáva aj možnosť objednať si termín návštevy prostredníctvom telefonického hovoru.