piatok 12. októbra 2018

EU: Nová stratégia biohospodárstva

Európska komisia predstavila akčný plán na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva. Novou stratégiou biohospodárstva sa usiluje oživiť tvorbu pracovných miest, hospodársky rast a investície. 

Cieľom je zefektívniť trvalo udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov a prispieť tým k riešeniu
globálnych i miestnych problémov. Biohospodárstvo dokáže premeniť riasy na pohonné hmoty, recyklovať plasty, z odpadu vytvoriť nový nábytok či oblečenie a z priemyselných vedľajších produktov biohnojivá. Vzťahuje sa na všetky odvetvia a systémy, ktoré využívajú biologické zdroje. Ide o jedno z najväčších a najdôležitejších odvetví Európskej únie. Jeho ročný obrat dosahuje približne 2 miliardy eur a zamestnáva približne 18 miliónov ľudí.  Do roku 2030 by biohospodárstvo mohlo vytvoriť milión nových ekologických pracovných miest.

Na vytvorení udržateľného obehového biohospodárstva sa ale musia spoločne podieľať verejné orgány aj priemyselný sektor. Na podporu zavedie komisia v budúcom roku 14 konkrétnych opatrení zameraných na tri hlavné ciele:
1. Rozšíriť a posilniť priemyslové odvetvia založené na biotechnológiách.
2. Rýchlo rozšíriť biohospodárstvo po celej Európe.
3. Chrániť ekosystém a pochopiť ekologické obmedzenia biohospodárstva.

Na obdobie 2021 – 2027 navrhla Európska komisia vyčleniť z programu Horizont Európa 10 miliárd eur, ktoré sa použijú na potraviny a prírodné zdroje vrátane biohospodárstva.