štvrtok 14. februára 2019

EU: Opätovné využitie recyklovanej vody

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili návrh uľahčujúci využívanie vyčistených odpadových vôd v poľnohospodárstve. Nová legislatíva by mala pomôcť farmárom zápasiacim s nedostatkom vody a suchom.

Nová právna úprava definuje minimálne kvalitatívne normy recyklovanej vody, ktorá by sa mala využívať na zavlažovanie v poľnohospodárstve. Stanovuje tiež povinnosti súvisiace s výrobou, distribúciou a skladovaním takejto vody, ako aj opatrenia zamerané na minimalizáciu rizík a ich prípadné riešenie. „Aj v oblasti využívania a recyklovania vody sa musíme posunúť smerom k obehovému hospodárstvu. Do roku 2025 by sme mohli každoročne opätovne využívať 6,6 miliardy kubických metrov vody v porovnaní so súčasnými 1,1 miliardami", upozornila spravodajkyňa uznesenia Simona Bonafeová. Podľa jej slov by si to vyžadovalo investície menej než 700 miliónov eur, ktoré by umožnili opätovné využitie viac ako polovice objemu vody vychádzajúcej v súčasnosti z čističiek odpadových vôd v Európskej únii na zavlažovanie. Tým sa podľa údajov poslankyne o 5 % znížil objem vody získavanej z pozemných a podzemných vôd.

Podľa Európskeho parlamentu by sa recyklovaná voda, teda komunálna odpadová voda spracovaná v čistiarni odpadových vôd, mala využívať na zavlažovanie potravinových plodín, spracovaných potravinových plodín aj nepotravinových plodín. Europoslanci vyzvali Európsku komisiu, aby sa zaoberala ďalšími možnosťami využitia recyklovanej vody a v priebehu piatich rokov predložila svoje závery. Ďalšia úloha je pre členské štáty EÚ - tie by podľa uznesenia EP mali mať možnosť využívať recyklovanú vodu aj inde - v priemysle, alebo na environmentálne účely a v domácnostiach (napríklad na splachovanie toaliet), avšak iba za predpokladu, že dokážu zabezpečiť ochranu verejného zdravia, zvierat a životného prostredia.