pondelok 11. februára 2019

Zelená domácnostiam II: Virtuálna batéria

Domácnosti, ktoré v projekte podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II využijú štátnu podporu na fotovoltické panely, môžu využiť tzv. virtuálne batérie na uskladnenie nimi vyrobenej prebytočnej elektriny.

Vo virtuálnej batérii Západoslovenskej energetiky (ZSE) si domácnosť uloží prebytočnú vyrobenú elektrinu, ktorú v danom čase (počas slnečného dňa) nedokáže využiť pre svoje vlastné potreby. ZSE mu túto vyrobenú elektrinu vráti v čase, kedy ju bude potrebovať, napríklad podvečer či večer. Hneď ako je zákazníkova spotreba väčšia, než jeho aktuálna výroba, využije najprv energiu z virtuálnej batérie a až potom z distribučnej sústavy. Pri dodávke elektriny z virtuálnej batérie platí zákazník len náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy za distribúciu elektrickej energie z batérie do domácnosti. Ušetrí tak náklady za dodávku elektriny. Službu tzv. virtuálnej batérie bude spoločnosť svojim zákazníkom poskytovať za 2 eurá mesačne.

ZSE je oprávnený zhotoviteľ v rámci projektu podpory OZE Zelená domácnostiam. Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia na využívanie OZE v domácnostiach sa bude poskytovať z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.