streda 13. februára 2019

Radíme: Ako na odpad

Odpad je potrebné správne roztriediť aj umiestniť do zberných nádob: do zelenej nádoby patrí sklo, do žltej sa umiestňujú plasty, kovové obaly a tetrapaky a do modrej papier. Kartónové krabice, plastové fľaše či obaly, je potrebné pred vyhodením do nádoby zošliapnuť, aby nezaberali veľa miesta. Do čiernej nádoby patrí zmesový komunálny odpad, teda zvyšok po vytriedení a tiež bio odpad z kuchyne a domácností.

Odpad musí byť uložený tak, aby sa nádoba dala zavrieť a odpad z nej nevypadával. Do všetkých nádob, vrátane čiernych na zmesový komunálny odpad, je zakázané ukladať akýkoľvek horľavý a nebezpečný odpad. Objemný odpad (nábytok, matrace, elektronika či stavebný odpad) v žiadnom prípade nepatrí ku kontajnerom. Je potrebné ho odovzdať v zbernom dvore. Existujú však aj ďalšie možnosti. Objednať si môžete pristavenie veľkokapacitného kontajnera alebo službu OLO taxi – mobilný zberný dvor. Služba je určená na odvoz objemného odpadu, ktorý je možné energeticky zhodnotiť, teda spáliť v spaľovni odpadu.

Ak sú kontajnery trvalo preplnené a ich okolie znečistené, odporúča sa stojisko uzamknúť, aby bolo prístupné len pre obyvateľov bytového domu. Je potrebné osloviť OLO, ktoré vám navrhne možnosti akceptovaného bezplatného uzamknutia. Za každé stojisko je zodpovedný jeho správca. Práve ten musí zabezpečiť, aby sa na stojisku nachádzalo dostatočné množstvo kontajnerov, aby bol odvoz odpadu vykonávaný dostatočne často, aby boli kontajnery v deň odvozu prístupné a tiež je zodpovedný za čistotu na stojisku.