piatok 15. februára 2019

Novinka: eKasa už od 1. apríla

Povinnosť vo forme eKasy s on-line pripojením do systému finančnej správy vstúpi do platnosti od 1. apríla tohto roka pre nových podnikateľov a od 1. júla 2019 sa bude táto povinnosť vzťahovať na všetkých podnikateľov. Bločky z pokladníc budú obsahovať aj QR kód, ktorý umožní overiť pravosť a platnosť pokladničného dokladu.

Podľa údajov finančnej správy a Slovenskej komory daňových poradcov je v súčasnosti v prevádzke vyše 230.000 elektronických registračných pokladníc. Okolo 90.000 kusov budú podnikatelia prispôsobovať cez aktualizáciu softvéru. Podľa prieskumu agentúry Ipsos o tejto povinnosti síce vie, ale nemá žiadne bližšie informácie pätina podnikateľov. Základné informácie má vyše polovice a detailné informácie má 20 % z nich. eKasu, respektíve riešenie pripravené na eKasu, zatiaľ nemá 75 % opýtaných. Napriek tomu, že eKasu vnímajú ako novú povinnosť, vidia v nej aj mnohé výhody, ako napríklad zjednodušenie komunikácie so štátnou správou (32 % opýtaných), potenciál pre inovácie (21 %) či jednoduché ovládanie (20 %).

Slovenská komora daňových poradcov vidí prínos pri zavádzaní on-line pripojenia pokladníc najmä v efektívnejšom výbere daní a poklese manipulácie s pokladnicami. eKasa prinesie podnikateľom mnohé výhody, akými sú kompletné skladové hospodárstvo, štatistiky predaja, synchronizácia udalostí on-line aj v cloude, manažment stolov pre reštaurácie a kaviarne, vzdialený prístup pre servisné zásahy a ďalšie.