pondelok 11. februára 2019

On-line: Trendy práce

Aký študijný odbor si vybrať? Aké zamestnania budú dominovať o pár rokov? Ktoré povolania nebudú potrebné? Aj na tieto otázky má odpovedať nová webová stránka, ktorú spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Má pomôcť zvýšiť uplatniteľnosť absolventov a poskytnúť prehľad o vývoji na pracovnom trhu v najbližších rokoch.

Podľa prognóz vývoja na trhu práce v SR si veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov nachádza prácu mimo odbor, ktorý vyštudovali. V roku 2017 takto pracovalo 64 % stredoškolských absolventov a 54 % absolventov vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia. Pri stredoškolákoch sú to najmä absolventi z odborov odevný dizajn, scénické výtvarníctvo, fotograf, umelecký stolár, manažment cestovného ruchu či kozmetička a vizážistka. Medzi vysokoškolákmi sú to napr. študenti z odborov poľnohospodárska a lesnícka technika, agrochémia a výživa rastlín, poľovníctvo, učiteľstvo náboženskej a etickej výchovy.

Na novej stránke trendyprace.sk nájdete informácie o uplatnení absolventov jednotlivých študijných odborov stredných alebo vysokých škôl. Podľa niekoľkých kritérií tak zistíte, aké sú šance uplatniť sa na trhu práce po štúdiu konkrétneho odboru. Zároveň sú tu informácie o zamestnaniach, ktoré bude slovenský trh potrebovať v priebehu niekoľkých rokov. Výber správnej strednej, prípadne vysokej školy či univerzity, môže vo veľkej miere ovplyvniť úspešné zamestnanie sa po ukončení štúdia. V období rokov 2018 až 2023 budú na Slovensku potrebovať zamestnávatelia viac ako 400-tisíc zamestnancov. Najviac pracovných síl si vyžiada priemysel a obchod. Významný počet pracovníkov bude potrebovať aj sektor vzdelávania a stavebníctvo. Najväčší nedostatok pracovných síl budeme pociťovať v IT sektore a v poľnohospodárstve. V IT sektore budeme potrebovať o 30 % viac pracujúcich ako v súčasnosti, v poľnohospodárstve to bude 29 %.

Stránka ponúka aj informácie o priemerných mzdách v jednotlivých zamestnaniach. Rovnako poskytuje prehľad o tom, ktoré zamestnania budú žiadané a ktoré naopak nie. Informácie sa budú aktualizovať každý rok.