utorok 12. februára 2019

SR: Širokopásmový internet

Slovensko sa v rámci digitálnej agendy pre Európu zaviazalo mať pokrytie vysokorýchlostným internetom nad 30 Mbit/s do roku 2020. Na Slovensku v súčasnosti ale neexistuje proces nezávislej kontroly stavu pokrytia širokopásmovým internetom. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb bude realizovať nový projekt, na ktorý je z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 9.321.066 eur.

Práve metodika a technika merania regulačného úradu je predmetom národného projektu Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) na projek zverejnil vyzvanie. Keďže cieľom projektu je poskytnúť transparentné informácie o stave širokopásmových prístupových sietí, investície preto musia smerovať práve do zabezpečenia meracej techniky. Zároveň budú zdigitalizované procesy riadenia intervencií do broadbandu. Zozbierané dáta poslúžia k efektívnejšiemu a kvalifikovanejšiemu rozhodovaniu. Prínosom projektu bude tiež vyššia kvalita činnosti regulátora. Umožní to nové nastavenie procesov, metodických postupov a aj samotného merania pomocou novej meracej techniky. Ďalší z pilierov projektu je vybudovanie tzv. Broadband Competence Office. Tá cez svoje kompetencie zabezpečí všetkým občanom Slovenska prístup k širokopásmovému internetu s rýchlosťou viac ako 30 Mbit/s, ako aj vytvorenie podmienok na to, aby aspoň 50 % domácnost malo pripojenie k internetu s rýchlosťou minimálne 100 Mbit/s.
 
Vďaka informáciám od telekomunikačných operátorov a výsledkom meraní regulačného úradu bude mať Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prehľad o pokrytí a bude môcť následne robiť vlastný monitoring pokrytia broadbandom. Operátori sa totiž v memorande s úradom zaviazali, že do konca roku 2020 na Slovensku nebudú biele miesta. Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach informatizacia.sk a partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 13. máj 2019.