streda 13. februára 2019

On-line: Boj proti nezákonným nenávistným prejavom

Zo štvrtého hodnotenia kódexu správania Európskej únie vyplýva, že iniciatíva Európskej komisie je úspešná. Dnes IT spoločnosti posúdia 89 % označeného obsahu do 24 hodín a 72 % obsahu považovaného za nenávistný prejav, sa odstráni. To je významný pokrok v porovnaní s rokom 2016, kedy sa kódex prijal. Vtedy bolo posúdených 40 % označeného obsahu a k odstráneniu došlo v prípade 28 % označeného obsahu.

Hodnotiaca správa potvrdzuje, že spoločnosti z oblasti informačných technológií rýchlo reagujú na obsah s rasistickými a xenofóbnymi nenávistnými prejavmi, ktorý im bol oznámený. Je však nutné, aby dosiahli zlepšenie, pokiaľ ide o spätnú väzbu, ktorú poskytujú používateľom nahlasujúcim obsah, ako aj vyššiu transparentnosť, pokiaľ ide o oznámenia a odstraňovanie. Spoločnosti odstraňujú nezákonný obsah čoraz rýchlejšie, čo však nevedie k nadmernému odstraňovaniu: podiel odstráneného obsahu naznačuje, že spoločnosti naďalej dodržiavajú slobodu prejavu.

Okrem toho sa vďaka kódexu vytvorili partnerstvá medzi organizáciami občianskej spoločnosti, vnútroštátnymi orgánmi a platformami z oblasti informačných technológií zamerané na zvyšovanie informovanosti a vzdelávacie činnosti. V roku 2018 sa ku tomuto kódexu rozhodli pripojiť štyri nové spoločnosti: Google+, Instagram, Snapchat a Dailymotion. Svoju účasť na kódexe oznámila aj francúzska herná platforma Webedia.