pondelok 11. februára 2019

SR: Vysoké tempo osobných bankrotov pokračuje

V januári 2019 zbankrotovalo 1.141 obyvateľov Slovenska. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 864 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o viac ako 32 %.

„V minulom roku, v ktorom zbankrotoval rekordný počet dlžníkov, bolo na Slovensku priemerne v jednom mesiaci vyhlásených až 1.154 osobných bankrotov a január odštartoval nový rok 2019 na približne rovnakej úrovni. Môžeme predpokladať, že počet ľudí s neriešiteľnými finančnými problémami, ktorí využijú inštitút osobného bankrotu ako možnosť zbavenia sa dlhov, bude v roku 2019 dosahovať vysoké čísla, ktoré budú ale závisieť aj od kapacít Centra právnej pomoci a súdov", uviedla analytička Jana Marková. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v januári 2019 ich pripadalo na mužov 670 (58,72 %) a na ženy 471 (41,28 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov, za nimi nasledovali tridsiatnici. Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca januára 2019 zbankrotovalo už 23.146 obyvateľov Slovenskej republiky.

V prvom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 247 a najmenej v Nitrianskom – 41 a v Trnavskom kraji – 76. Iba v týchto dvoch krajoch bolo v januári vyhlásených menej ako 100 osobných bankrotov. Nitriansky kraj bol zároveň jediný, v ktorom počet osobných bankrotov vyhlásených v januári 2019 medziročne klesol – a to až o 66,67 %. Vo všetkých ostatných krajoch počet osobných bankrotoch medziročne vzrástol, najviac v Košickom kraji – o 117,58 % a v Bratislavskom kraji – o 80,95 %.

Zároveň bolo v prvom mesiaci tohto roka vyhlásených tiež 1.132 konkurzov (99,21 %), 9 dlžníkov (0,79 %) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo iba 73 (6,45 %) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov.