streda 27. marca 2019

Výzva: Získajte grant a inovujte

Schopnosť umelej inteligencie rozumieť, rozpoznávať aj uvažovať je stále vyššia. Prevod reči na text v reálnom čase, schopnosť počítačového videnia a funkcie prediktívnej textovej nápovedy sú len niekoľkými príkladmi toho, ako umelá inteligencia už dnes pomáha ľuďom s postihnutím.

Päťročný grantový program vo výške 25 miliónov USD má cieľ podporiť využívanie potenciálu umelej inteligencie na zlepšenie života vyše miliardy ľudí s postihnutím. Program AI pre život bez bariér sa usiluje o zrýchlenie vývoja dostupných a inteligentných riešení, ktoré stavia na nedávne pokroky v kognitívnych službách Microsoftu. Vývojárom pomôže vytvárať smart aplikácie, ktoré vidia, počujú, hovoria a lepšie vyhodnocujú ľudské potreby. Je určený vývojárom, neziskovým organizáciám, akademickému sektoru, vedcom a vynálezcom, aby mohli svoje nápady a myšlienky posúvať ďalej k realizácii.

Na čo je program zameraný? Je celý rad oblastí, kde umelá inteligencia môže uľahčiť život ľuďom s postihnutím. V prvej fáze sa program AI pre život bez bariér sústredí na tieto témy:
Zamestnanie
• Výzva: Miera nezamestnanosti je u ľudí s postihnutím dvakrát vyššia ako u ľudí bez hendikepu.
• Príležitosť: Využite umelú inteligenciu a pomôžte ľuďom získať nové znalosti a schopnosti v pracovnom prostredí a podporiť inkluzívny nábor a zamestnávanie.

Moderný život
• Výzva: Technológie nie sú vždy cenovo dostupné a nie všetky nástroje zodpovedajú individuálnym potrebám používateľov.
• Príležitosť: Vytvorte moderné riešenie pre ľudí s postihnutím a zlepšite ich každodenný život prostredníctvom inteligentnejších a kontextovo relevantných softvérov a zariadení.

Spolupráca
• Výzva: Komunikácia a zdieľanie sú kritické pre zabezpečenie rovnocenného prístupu k informáciám a príležitostiam. Nedostatok možností komunikovať môže niektorých ľudí vylúčiť zo zamestnania i spoločnosti.
• Príležitosť: Modernizujte komunikačné nástroje pre ľudí bez ohľadu na to, ako počujú, hovoria alebo píšu.

Príjem žiadostí o grant sa od júna 2018 realizuje cez http://aka.ms/grant. Viac informácií o AI pre život bez bariér je dostupných na aka.ms/aiforaccessibility.