utorok 26. marca 2019

EU: Požičiavate si auto?

Päť najväčších autopožičovní – Avis, Europcar, Enterprise, Hertz a Sixt – reagovalo na výzvu Európskej komisie a orgánov Európskej únie (EÚ) na ochranu spotrebiteľa a zmenilo, alebo zmení spôsob, akým prezentujú ceny za požičanie áut. Ceny tak budú pre spotrebiteľov plne transparentné.

Uvedené spoločnosti až doteraz nesplnili niektoré zo svojich záväzkov v plnom rozsahu. Európska komisia a orgány EÚ na ochranu spotrebiteľa preto nemohli konštatovať, že plne dodržiavajú predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľa. V uverejnenom hodnotení sa uvádza, že spoločnosti Enterprise a Sixt už uskutočnili všetky požadované zmeny. Spoločnosť Avis sa zaviazala vykonať zostávajúce zmeny do mája 2019. Spoločnosť Europcar, ktorej súčasťou je teraz aj spoločnosť Goldcar, uskutoční zvyšné zmeny do júna 2019. Spoločnosť Hertz sa zaviazala, že všetky potrebné zmeny vykoná najneskôr do konca prvého štvrťroka 2020.

Spoločnosti sa zaviazali:
- Zahrnúť všetky poplatky do celkovej ceny rezervácie: cena ponúknutá spotrebiteľom na webovej stránke bude zároveň konečnou cenou, ktorú budú musieť zaplatiť. Tá musí zahŕňať všetky dodatočné náklady, ako napríklad osobitné poplatky za dotankovanie, letiskové poplatky, príplatky za mladých vodičov alebo poplatok za vrátenie auta na inom mieste.

- Jasne opísať základné služby zahrnuté do prenájmu v obchodných podmienkach, a to vo všetkých jazykoch daného štátu: spotrebitelia sa už nebudú musieť boriť s nejasnými alebo zavádzajúcimi informáciami o základných podmienkach prenájmu, ako napríklad počte kilometrov zahrnutých v cene, pravidlách týkajúcich sa stavu nádrže, podmienkach zrušenia rezervácie či požadovanej zálohe.

- V cenovej ponuke jasne uviesť podrobné informácie o voliteľných službách a ich cene, najmä o poistení pre prípad nehody, vďaka ktorému sa zníži spoluúčasť pri poškodení auta. Malo by byť jasne uvedené, aké poškodenie je zahrnuté v základnej cene za prenájom, a najmä čo by ešte musel doplatiť vodič. Pri doplnkovom poistení alebo poistení pre prípad nehody musí mať spotrebiteľ jasné informácie o tom, na čo sa vzťahuje alebo nevzťahuje, ešte pre tým, než si ho prikúpi.

Európska komisia a orgány na ochranu spotrebiteľa jednotlivých štátov, ktoré sú združené v európskej sieti spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, budú vykonanie zostávajúcich zmien pozorne sledovať. Hoci na spoločnosti, ktorých sa táto aktivita týka, pripadajú dve tretiny prenájmov osobných áut v EÚ, dôležitú úlohu na tomto trhu zohrávajú aj ďalší obchodníci, napríklad sprostredkovatelia a menšie spoločnosti. Spomínané orgány a Európska komisia budú naďalej sledovať všetkých hráčov na trhu, aby zabezpečili, že plne dodržiavajú pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľa. Ak spoločnosti nebudú plniť svoje záväzky, orgány na ochranu spotrebiteľa by mohli pristúpiť k vymáhaniu príslušných predpisov.