utorok 26. marca 2019

Zelená domácnostiam II: Podpora na fotovoltiku

V druhom kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, ktoré bude otvorené v utorok 26. marca 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov.

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v prvom kole Zelenej domácnostiam II vydala SIEA 490 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. Do septembra 2019 plánuje SIEA vyhlásiť podľa zverejneného harmonogramu spolu 20 kôl. Poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. V projekte Zelená domácnostiam II sa podľa zverejnených všeobecných podmienok zmenil spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok a platia nové sadzby podpory. Maximálne môže rodinný dom získať 1.750 eur na slnečné kolektory, 3.400 eur na tepelné čerpadlo, 1.500 eur na kotly na biomasu a 1.500 eur pri fotovoltických systémoch. Sadzby podpory boli zmenené tak, aby bolo možné naplniť merateľné ukazovatele nového projektu týkajúce sa inštalovaného výkonu zariadení využívajúcich OZE. V rámci projektu Zelená domácnostiam II má byť do roku 2023 podporených 21.000 inštalácií s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov (MW).

V Operačnom programe Kvalita životného prostredia sú na podporu inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo viac rozvinutých regiónoch vyčlenené prostriedky limitované sumou 2,5 milióna eur na celé programové obdobie, teda až do roku 2023. Tieto prostriedky boli vyčerpané v pilotnom projekte. Preto podpora inštalácií v Bratislavskom samosprávnom kraji nie je predmetom schváleného projektu Zelená domácnostiam II. V tejto fáze programového obdobia uvedené už nie je možné zmeniť.