štvrtok 14. novembra 2019

Aktuálne: Svetový deň diabetu 2019

Podľa Medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) sa odhaduje, že diabetom trpí až 450 miliónov ľudí a toto ochorenie je zodpovedné za 12 % celosvetových výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Predpokladá sa, že do roku 2045 vzrastie tento počet na 629 miliónov. Heslom tohtoročnej kampane je Diabetes: chráňte svoju rodinu.

November je už každoročne mesiacom, kedy Medzinárodná federácia diabetu (IDF) a jej partneri upriamujú pozornosť verejnosti na hroziace nebezpečenstvo diabetu, ktorý predstavuje vážny problém pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Prudký nárast prípadov diabetu bol zaznamenaný vo všetkých častiach sveta. Odhaduje sa, že diabetom trpí až 450 miliónov ľudí a toto ochorenie je zodpovedné za 12 % celosvetových výdavkov na zdravotnú starostlivosť.

Na základe výskumu IDF sa preukázalo, že mnohí rodičia mali ťažkosti odhaliť varovné príznaky diabetu u svojich detí. Hoci vo väčšine prípadov trpel člen rodiny diabetom, až v znepokojivých štyroch z piatich prípadov mali rodičia ťažkosti odhaliť varovné príznaky. Jeden z troch ich neodhalil vôbec. Tieto zistenia zdôrazňujú nevyhnutnosť zlepšiť osvetu a zvýšiť povedomie o diabete a pomôcť tak ľuďom včas odhaliť varovné príznaky ochorenia. Cieľom tejto kampane je zvýšiť povedomie o dôsledkoch a dopadoch diabetu na rodinu a o úlohy rodiny pri riadení diabetu, poskytovaní starostlivosti, prevencii a osvete o ochorení. Nedostatok informácií o diabete neznamená, že odhalenie varovných príznakov je len problémom rodičov, ale ovplyvňuje celú spoločnosť.

Neliečený alebo neriadený diabetes môže viesť ku rôznym závažným komplikáciám, akými sú slepota, amputácia končatín, zlyhanie obličiek, srdcový infarkt a mozgová mŕtvica. V roku 2017 si diabetes vyžiadal až štyri milióny životov.